Geschiedenis

Hoe is WoningNet ooit ontstaan?

Geschiedenis

Het begin

Het Gemeentelijk Huisvestingsbureau bleef zich daarna decennia lang inzetten voor woningzoekenden, totdat in de jaren ’90 de verantwoordelijkheid voor woonruimteverdeling verhuisde naar de woningcorporaties. In Utrecht resulteerde dit in de oprichting van de Stichting Woonservice in 1995. Het succes van deze organisatie wekte de belangstelling van Amsterdam. Dit leidde er in 2001 toe dat Utrecht en Amsterdam samen de opvolger van de stichting oprichtten: WoningNet. Later hebben zich meer regio's aangesloten. Daarmee hebben we vandaag de dag ruim 70 jaar ervaring in het bemiddelen van woonruimte. Samen met de corporaties hebben we onze dienstverlening doorontwikkeld en door het Klantcontactentrum hebben we ook nog eens een schat aan kennis opgebouwd rondom de regelgeving. De primaire taak van WoningNet is het uitvoeren van bemiddelingsdiensten voor de verhuur van woningen van woningcorporaties, tegen een kostendekkende vergoeding door de betrokken woningcorporaties. We zijn gevestigd in Weesp.

Vragen over onze geschiedenis?

Ruud Houwers