Onderzoek & cijfers

Slimme verhuisketens: ja. Verhuizingen, nee.

6 februari 2020

Slimme verhuisketens: ja. Verhuizingen, nee.

WoningNet heeft in de 2e helft van 2019 met woningcorporaties Ymere, Rochdale en de Alliantie samengewerkt in een pilot. In deze pilot is met behulp van artificial intelligence geprobeerd om verhuisketens te maken. Dat is gelukt. Een verhuizing zit er alleen nu nog niet in.

Beter passende woning?
De gedachte is mooi. Kun je op basis van je bestaande gegevens bij WoningNet en data van de woningcorporaties en andere bronnen voorspellen welke woning het meest gewenst is? En als je dat op grote schaal doet, wat gebeurt er dan? Ontstaat er dan ruimte voor anderen? Vinden mensen zo een meer passende woning?

Verhuisketens?
Dat laatste is niet meteen gelukt, maar het scheelde niet veel. Op basis van de vele aanmeldingen van woningzoekenden zijn er meerdere verhuisketens gevormd. Met de woningzoekenden is er contact geweest, er zijn foto’s genomen van elkaars huizen. Toch is er geen (meerhoeks) ruil geweest. Diverse redenen hadden de woningzoekenden om toch niet te willen ruilen.

Toch zijn alle deelnemende corporaties en WoningNet tevreden over de pilot.

Enkele leerpunten:

  • Het voorspelmodel werkt, tijdens het proces is dit nog bijgesteld.
  • Er is belangstelling genoeg, maar voorselectie van kandidaten kan scherper
  • De totale groep van woningzoekenden moet groter, dan is er een betere selectie.
  • Weten of de woningzoekende wil en snel kan verhuizen, is essentieel
  • De woningvoorraad bij deelnemende corporaties moet up-to-date zijn.

Er is een uitgebreide evaluatie beschikbaar. Via onderstaand mailadres is meer informatie op te vragen.

Krijgt de pilot nog een vervolg?
Het uiteindelijke doel is om toch een geslaagde verhuisketen te realiseren of om andere toepassingen te vinden voor het model.

Rochdale, de Alliantie, Ymere en WoningNet zijn tevreden met deze pilot. Nieuwe inzichten hebben het voorspelmodel sterker gemaakt. Over een eventueel vervolg wordt nog nagedacht.

Vragen over artificial intelligence en Intellimatch?

Freja Aurik